<div align="center"> <h1>II LO im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu</h1> <h3>Strona internetowa II LO w Bytomiu.</h3> <p>II LO, szkoła</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ninux.fm.interia.pl/szkola/index.html" rel="nofollow">ninux.fm.interia.pl/szkola/index.html</a></p> </div>